This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Rekola

Kuva: UPM-Kymmene Oyj:n kokoelmaTampereen Pellava- ja Rautatehdas rakensi Jämsänkosken (1:n)  avuksi vuonna 1899 Rekola-nimisen hinaajan. Alus oli 14,4 metriä pitkä ja sen koneteho oli 40 ihv.

Rekola hinasi proomuja ja kuljetti erinäisiä tavaroita sekä työmiehiä Jämsänjoella. Alus teki myös muutamia matkoja Lahteen asti. Se hinasi myös ruoppauslotjia, kun Jämsänjokea ruopattiin.

Rekolan kerrotaan vieneen tehtaan väkeä huvimatkalle vuonna 1902. Kuvista voi huomata laivan peräosassa olevan kohtuullisen suuren salongin, joka ei ole tyypillinen hinaajalaivoille.

Rekola myytiin 1935 Viitasaaren saha Oy:lle ja siirrettiin Keiteleelle. Myöhemmin se hinasi puutavaraa Miekkasalmen sahalle. Tuolloin omistajina Nissinen & Nurmiaho. Heikon kattilan vuoksi Rekola hinasi viimeisen kerran kesällä 1937.