This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.

Viinankeitto ja puun arvo 2:01
Hulda Eerola, Kerte, s. 1871, signum 703:1a, haastattelija Terho Itkonen 1961

Ameriikan reissu 2:02
Eemeli Koivisto, Lahdenkylä, s. 1882, signum 313:2az, haastattelija Terho Itkonen 1960

Kirkkoon kävellen 0:50
Alma Autio, Palsina, s. 1876, signum 705:2, haastattelijat Pekka Lehtimäki ja Pentti Soutkari 1961

Laskiaisen jääkelkka 2:15
Eulaalia Ylänen, Ylövesi/Kavala, s. 1879, signum 705:1,
haastattelijat Pekka Lehtimäki ja Pentti Soutkari 1961

Hapanleipä 1:07
Hulda Eerola, Kerte, s. 1871, signum 312:2a

Murrenäytteet
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Suomen kielen nauhoitearkisto

Hulda Eerola Alma AutioEulaalia Ylinen

Kuorevesi