This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Vaateaitta

Kuva: K. VesteriPälämäelle noustaessa oikealla  ensimmäisenä on vaateaitta, joka on peräisin Juokslahden kylästä  Savion tilalta. H. J. Veijonen on  lahjoittanut tämän aitan esineistöineen. Aitta on tyypiltään ns.luhdillinen otsa-aitta, joka nimitys tulee aitan etuosan, päätykolmion ulkonemasta. Aitta on ns. sulkasalvostekniikalla veistetty.
 
Tämä pieni vaateaitta palveli aikoinaan tekstiilien säilytyspaikkana. Raanuja, mattoja ja peitteitä säilytettiin aitan orsilla. Käyttö- ja pukinevaatteita varten oli naulakoita aitan seinillä. Alusvaatteita, sukkia ja villaisia vaatteita säilytettiin arkuissa, kirstuissa ja vakoissa. Liinavaatteita säilytettiin pyykkikoreissa. Vaateaitan käyttö oli kausiluonteista, talvivaatteet tuotiin kesäsäilöön aittaan, samoin syksyisin kesäkauden tekstiilit. Vaateaitan tuulettaminen oli tärkeää, usein kirkkaille keväthangille tuotiin aitan tekstiilit tuulettumaan. Kevätkesällä aitat riimottiin eli tomutettiin pajuvitsoin ylhäältä alaspäin ja viimeksi puhdistettiin lattia.. Kesäisin aitat olivat varsinkin talon nuoremman väen  makuupaikkoina. Aitan hämyisillä parvilla oli raikasta nukkua.