This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Patajoki

Patalan tila tunnetaan jo 1500-luvun maakirjoista yhtenä Jämsän kantatiloja.Varsinaiseksi Jämsän mahtitaloksi se on noussut 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Patajoen pihapiiri on säilynyt hyvin. Sen empiretyylinen asuinrakennus on peräisin 1830-luvulta, sen ulkoasussa ovat kaikki tyylille ominaiset elementit vaakavuorauksineen, kuusiruutuisine ikkunoineen, räystäslistoineen ja aumakattoineen. Umpikuisti on lisätty rakennukseen myöhemmin.

Kuva: S. Silén Lisäksi pihapiiriin kuuluu hevostalli 1910-luvulta, kivinavetta vuodelta 1888, aittarivi sekä kaksi pientä yksinäisaittaa 1800-luvulta. Hieman sivummalla ovat lisäksi riihi, puimalarakennus ja toinen riviaitta. Patajoen tilan vanha rakennuskanta on saanut talonpoikaissäätiön kunniakilven edustavana esimerkkinä perinteisen rakennuskannan säilyttämisestä ja hoidosta.

Vuonna 1925 tilasta lohkaistiin useita pieniä tiloja, kuten Kaalola, Ylä-Kolu, Muorinmäki, Tilusoja, Ahola ja Ojala.  Patajoki edustaa hyvin säilynyttä jämsäläistä mahtitalonpoikaistilan pihapiiriä. Tila on yksityisomistuksessa.

Kuva: S. Silén


Teksti: Saija Silén
Lähteet:
ARS Suomen taide osat 1 - 3.
Nikula, Riitta: Rakennettu Maisema - Suomen arkkitehtuurin vuosisadat. Keuruu 1993.
Keski-Suomen museo: Rakennusinventointitiedot
Kulha, Keijo K.: Vanhan Jämsän historia 1860-luvulta vuoteen 1925. Turku 1974.
Patjas, Auli et al.: Jämsän rakennusperinnettä. Jyväskylä 1982.
Putkonen, Lauri: Rakennettu kulttuuriympäristö - valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt Helsinki 1993.
Räsänen, Timo: Jämsänkosken ja Koskenpään historia. Valkeakoski 1986.
Suur-Jämsän historia, osa 1. 1954
Suur-Jämsän historia, osa 2. 1962
Suur-Jämsän historia, osa 3. 1963