This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Koulutusta kehittämässä

Opettajat 1995Kehittyvä ja uudistuva oma koulutus pohjautui maakunnalliseen ja valtakunnalliseen aktiivisuuteen ammatillisen koulutuksen kehitystyössä. Maakunnallisen kehitystyön tuloksena kehitettiin yhteishakujärjestelmää, tehtiin koulutustarvetutkimusta ja osallistuttiin keskiasteen uudistukseen.

Ammattikoulujen Hämeenlinnan Opettajaopistossa oli useita kertoja opettajaedustajia Jämsänkoskelta. Useimmat koulun linjat olivat jollakin tavalla mukana koulutuskokeilussa. Paljolti osallisuudestaan koulutuksen kehittämistyöhön ammattikasvatushallituksen osastopäällikkö Juhani Honka julisti Jämsänjokilaakson ammattioppilaitoksen valtakunnalliseksi näyteikkunakouluksi.

Koulun oma sisäinen kehitystyö aloitettiin 1980-luvun alussa. Opettajakunnan ja koko henkilöstön yhteistyöhön perustuva kehitystyö on ollut jatkuvaa. Rehtorit ja omistajat ovat painottaneet jatkuvan kehitystyön merkitystä yhtenä menestystekijänä.