This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Pienteollisuus Hassissa

Hassissa on ollut saha- ja myllytoimintaa jo 1800-luvun alkuvuosilta lähtien ja puut on kuljetettu ennen 1930-lukua perinteisesti uittamalla. Viimeisin uitto kylällä on tehty 1968, ja mylly- sekä sahatoiminta on päättynyt noin 1940 - 50-lukujen aikana.

Hassin tukkilaisia Arvajan reitillä