This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Maatilan työt

Vanha maatalous oli työvoimavaltaista ja perinteisiin sidottua. Se vaati koko talon väen työpanoksen varsinkin kevättöiden sekä heinän- ja elonkorjuun aikaan.

Maatalouden töistä on kerätty useita vuosia perimätietoa Jämsässä. Ohessa on eri lähteistä kerättyjä kuvauksia maatalouden eri töistä. Niissä kerrotaan niin viljelystä kuin muistakin maatilan töistä pellavan käsittelystä sahdin valmistukseen.

Riihosen heinäväki pitää kahvitaukoa Kuorevedellä 1930-luvulla.Jämsän seudulla heinänteko aloitettiin yleensä Hermanninpäivänä, mistä tulee sanonta Hermannilta heinään.