This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Yhteyksiä maailmalle

Juokslahti on sijainnut hyvien yhteyksien päässä. Päijänteen vesitien ohella Vanha Laukaantie ja myöhemmin Jämsän ja Jyväskylän välinen maantie ovat kulkeneet kylän sivuitse. Juokslahden laivalaituri oli Jämsän pääsatamana 1800-luvun lopulla.

Modernimpaa yhteydenpitoa edustaa puhelin. Juokslahdella oli Jämsän vanhin puhelinosuuskunta.

Aku Hakanpään arkisto