This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Opintiellä

Ennen kansakoulujen perustamista kirkko huolehti kansanopetuksesta. Lukukinkereitä järjestettiin 1600-luvun lopulta alkaen.

Lukuspiirit toimivat kiertokoulun opetusalueina 1860-luvulta alkaen. Tunnit pidettiin talojen pirteissä. Kansakoulu Juokslahteen perustettiin vuonna 1891. Kiertokoulu toimi kansakoulun rinnalla: kiertokoulu vastasi alakoulua ja kansakoulu myöhempää yläkoulua.

Ensimmäinen varsinainen koulutalo valmistui vuonna 1895, nykyinen kivikoulu puolestaan vuonna 1950.

Irja Heinäkengän arkisto