This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Yhdistystoimintaa

Juokslahden kylän sosiaaliseen elämän ytimessä on ollut vilkas yhdistystoiminta. Yhdistyksiä perustettiin 1900-luvun alussa kansanvalistuksen hengessä, tavoitteena oli kohentaa ihmisten tietoja ja taitoja. Juokslahdella Työväenyhdistys ja Nuorisoseura kuuluvat tähän aikakauteen.

Yhdistystoiminnan toinen aalto käynnistyi sotien jälkeen, jolloin jälleen oli tarve kokoontua ja oppia uutta. Kylälle perustettiin Maamiesseura sekä urheiluseurat Veto ja Tempaus. Uusinta yhdistysaaltoa edustaa puolestaan Juokslahden kyläyhdistys, joka edelleen toimii aktiivisesti.

Irja Heinäkengän arkisto