This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Yhteyksiä maailmalleKerteristi

Vesi- ja jäätiet olivat pitkään tärkeimmät reitit Kertteeltä ja Palsinalta maailmalle. Jonkinlainen polku tai kärrytie yhdisti kylien taloja toisiinsa. Varsinaista tietä Mäntän suuntaan alettiin tehdä vasta vuonna 1928. Vielä 1950-luvullakaan tiet eivät olleet häävejä. Posti kulki näissäkin olosuhteissa.

Modernimpaa yhteydenpitoa edustaa puhelin. Ensimmäiset puhelinlinjat vedettiin Palsinalle 1910-luvun alussa ja oma puhelinkeskus saatiin vuonna 1951.