This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Tehtaalla siirryttiin höyrystä sähköön 1949

Halkokuorma (noin 1930)Uusi avaus sodan jälkeen oli Koskenpään Sähkö Oy:n perustaminen vuonna 1948. Sähkölaitos oli ollut jo varhain Kustaa Vuolle-Apialan mielessä, sillä hanketta varten oli perustettu ennen sotia Sahlos Oy. Sähkövoimalaitos valmistui vuonna 1949. Tällä tavalla voitiin mm. huopatehtaan energiantarve tyydyttää oman Kalliokosken voimalaitoksen ja siihen liittyvän johtoverkoston avulla. Energia huopatehtaan oli siihen asti tuotettu höyryvoiman avulla.

Suurta valta-akselia pyörittävää höyrykonetta varten tarvittava höyry sekä rakennuksen lämmitysenergiaHöyrypannun lämmitys kehitettiin
vuosikymmenten ajan koivuhalkoja käyttäen suuressa höyrykattilassa. Tehtaan pihalla olikin siihen aikaan satametrisiä halkopinoja käsittävä suuri, halkolaani.