This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Lukio

Jämsän maanviljelyslyseon ylioppilaita vuonna 1924Viisivuotisen keskikoulun jatkeeksi haluttiin saada kolmivuotinen lukio. Koska Jämsä oli vahva maatalouspaikkakunta, päätettiin kokeilla maanviljelykseen painottuvaa opetussuunnitelmaa: vuonna 1919 koulun nimeksi tuli Jämsän yhteiskoulu ja Maanviljelyslyseo. Ylioppilastutkinnon Jämsässä suorittaneilla oli oikeudet jatko-opintoihin yliopiston maa- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa sekä erikoisanomuksesta teknillisessä korkeakoulussa ja eläinlääkärikorkeakoulussa. Vuonna 1922 kirjoittivat ensimmäiset ylioppilaat, yhdeksästä kokelaasta kahdeksan hyväksyttiin.

Maanviljelyslyseon opetussuunnitelma todettiin kuitenkin varsin pian kapea-alaiseksi ja se muutettiin reaalilukion suunnitelmaksi. Vuodesta 1923 koulun nimenä oli siten Jämsän Yhteiskoulu ja Realilukio. Vuonna 1936 nimi muuttui vielä kerran, oppikoulusta tuli lyhyesti Jämsän yhteiskoulu.
Jämsän lukio

Jämsän yhteiskoulu kunnallistettiin vuonna 1968, ja Jämsän kunnallisen keskikoulun jatkoksi oppilaat kävivät Jämsän yhteislukion. Peruskouluun siirtyminen vuonna 1972 erotti lukion aiempaa itsenäiseksi koulumuodoksi. Lukiolaiset siirtyivät omaan koulurakennukseen vuonna 1973. Nimikin vaihtui vielä kerran, vuodesta 1985 opinahjoa on nimitetty pelkistetysti Jämsän lukioksi.