This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kouluvuosi

Yhteiskoulun alkuaikoina koulun päivärytmiin kuului kahden tunnin tauko kello 10 - 12. Silloin ei ollut kouluruokailua, joten koululaiset ehtivät käydä joko kotona tai kortteeripaikassaJämsän maanviljelyslyseon ylioppilaita vuonna 1923 syömässä. Yhtäjaksoista koulupäivää pidettiin myös liian raskaana. Jo lukuvuonna 1910 - 11 siirryttiin kuitenkin yhtenäiseen työaikaan kello 9 - 14.

Koulupäiviä oli vähän vähemmän kuin nykyään, esimerkiksi lukuvuonna 1907 - 08 lukuvuoteen mahtui 183,5 koulupäivää. Syyslukukausi alkoi syyskuun alussa ja kevätlukukausi päättyi toukokuun lopulla. Joululoma oli noin kuukauden mittainen. Pitkät lomat olivat mahdollisia, koska koulua käytiin myös lauantaisin.
Jämsän yhteiskoulun opettajia lukuvuonna 1962 - 63
Urheilulomaa pidettiin ensimmäisen kerran lukuvuonna 1933 - 34, sekin oli aluksi kahden viikon mittainen. Työpäiviä 30-luvun puolivälissä oli nykyiset 190.

Viisipäiväiseen työviikkoon siirryttiin vuonna 1971. Lukuvuoden koulupäivien määrä pysyi kuitenkin samana, joten kesä- ja joululomat lyhenivät. Uusin loma-aika on syysloma, joka on Jämsässä vakiintunut lokakuun viikolle 42.Jämsän yhteiskoulun V A vuonna 1952