This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Immin perintö

Koitto-lehden päätoimittaja Aino Hoiva kirjoitti Immin muistonumerossa: "Kun luette tai laulatte Immi-tädin runoja tai lauluja, niin tehkää se iloisin, kiitollisin mielin. Sillä kiitosta uhkuu koko Immi-tädin runous, katkeruutta ja valitusta siinä ei ole. Lukekaa lapset Immi-tädin runoja ja satuja, niistä opitte näkemään elämän kauneutta, opitte rakastamaan isänmaata, luontoa, toisia ihmisiä ja Jumalaa. Ja kun Suomen lapset sen oppivat, ei Immi Hellén ole turhaan elänyt, ei hukkaan runoillut ja vaivaa nähnyt."

Iäks muistiin jääneet - Immi Hellénin tarinaKuorevedellä on Immi Hellénin perintöä pitänyt yllä kotiseutuyhdistys Kuorevesi-Seura, jonka arkistoon on koottu Immiin liittyvää aineistoa. Seura järjestää vuosittain myös Immin -päivä kahvit kotiseutumuseolla kesäkuussa. Kuorevesi-Seura julkaisi 50-vuotisjuhlajulkaisunaan vuonna 2005 opettaja Aino Nikulaisen kirjoittaman kirjan "Iäks muistiin jääneet - Immi Hellénin tarina".

Kuorevedellä on järjestetty kolme kertaa runoilija Immi Hellénin nimeä kantava lastenrunojen kirjoituskilpailu. Ensimmäinen 1998, jolloin osallistujia oli 667 ja runoja yli 4000. Seuraavat runokilpailut järjestettiin 2001 ja 2004. Kahden jälkimmäisen kilpailun järjestäjänä on ollut Jämsän kaupunki, johon Kuorevesi liitettiin 2001. Järjestäjinä ovat olleet myös Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry ja Kuorevesi-Seura ry.

Runokilpailujen parhaimmisto on julkaistu kirjoina.

Helena Hänninen Aino Nikulaisen kirjoittaman "Iäks muistiin jääneet - Immi Hellénin tarina" kirjan pohjalta.

Arkistomateriaali ja kuvat Kuorevesi-Seura ja Juha Erwe