This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Eväjärven koulu

Längelmäen kuntakokous päätti vuonna 1912, että ylempi kansakoulu Eväjärven kansakoulupiirissä avataan syyslukukauden 1914 alussa. Eväjärven kansakoulun palsta lohkottiin Sirkkalasta vuonna 1913.

Koulun piirustukset on tarkistettu Koulutoimen Ylihallituksessa maaliskuussa 1913. Piirustuksissa ei ole allekirjoitusta, mutta vertaamalla muihin Längelmäen kunnan arkistossa oleviin piirustuksiin voi päätellä suunnittelijan olleen rakennusmestari R. Järvenpää Juupajoelta. (Längelmäen kansakoululaitoksen 50-vuotishistoriassa mainitaan piirustusten laatijaksi H. Tiitola, mutta tällaisia piirustuksia ei ole löytynyt.) Pääurakoitsijana toimi Aadolf Pajuniemi.

Eväjärven koulurakennuksen ikkunajaotuksissa on nähtävissä jugendin piirteitä.Vanha talousrakennus purettiin ja uusi rakennettiin rakennusmestari Heikki Siikosen laatimien suunnitelmien mukaan 1960-luvun puolivälissä.

Hiukkaan koulupiiri liitettiin Länkipohjan koulupiiriin 1960-luvun loppupuolella.

Koulu on yksityisomistuksessa.