This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Rasin koulu

Rasin supistetun kansakoulun koulurakennuksen ja talousrakennuksen on suunnitellut Heikki Siikosen rakennustoimisto vuonna 1949. Koulurakennuksen vastaanottotarkastus oli joulukuussa 1951. Rasin koulupiiri liitettiin Hiukkaan koulupiiriin vuonna 1965.

Koulu on yksityisomistuksessa.

Rasin koulu edustaa 1950-luvun puurakenteista koulua.