This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Länkipohjan seurantaloja

Nuorisoseuran talo
Länkipohjan nuorisoseurantalo
Nuorisoseura perustettiin vuonna 1891.

Seura osti toimintaansa varten Vilkkilästä Ojalan huvilan. Uusi nuorisoseurantalo rakennettiin 1940-luvun lopulla Länkipohjaan.

Nuorisotalo oli kunnan omistuksessa harraste- ja kokoontumistilana.


Länkipohjan työväentalo

Länkipohjan Työväenyhdistys oli aloittanut toimintansa vuonna 1906, jota ennen länkipohjalaiset jäsenet olivat mukana Korvenkylän Työväenyhdistyksessä. Länkipohjan Työväenyhdistys oli rekisteröity vuonna 1920.

Yhdistyksen oma talo valmistui vuonna 1926. Rakentamista rahoitettiin arpajaistuloilla. Rakennuksen suunnittelija ei ole tiedossa. Rakentajana, vastaavana mestarina toimi Sakari Kumpu. Punamullattu hirsipintainen työväentalo on symmetrinen hahmoltaan ja siinä on vaatimattomia klassismin piirteitä. Sisääntulokuistin muutos ja itäpäädyn kuisti ovat 1950-luvun alusta.

Länkipohjan työväentalo. Punamullatussa työväentalossa on korkeampi keskiosa ja keskeinen sisäänkäynti.Työväentalolla oli paljon toimintaa etenkin 1950 - 60-luvuilla: näytelmiä, tansseja, opintokerhoja ja kiertäviä elokuvia. Urheiluseura Länkipohjan Riento liittyy työväentalon toimintaan.

Työväentalolla on sosiaalihistoriallisia arvoja, se on toiminut näytelmä-, elokuva- ja kokoontumistilana vuosikymmenten ajan.

Työväentalo on mukana julkaisussa Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet.

Kiinteistö on yksityisomistuksessa.

Teksti
Kristiina Kokko

Lähteet
Länkipohjan Työväenyhdistyksen toimintakertomus 1906 - 1956, Veikko Kumpu (moniste).