This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Korpi

Korven kylä sijaitsee Vilkkilän pohjoispuolella, Hangasjärven, Väärä-Kalkun ja Myllyveden ympärillä. Korven kylän alueita siirtyi sekä Jämsän että Oriveden puolelle.

Korven kylän kantatalo Korpi (Anttila) oli veroluettelossa 1630-luvulla. Korven kylä kuului Kalkun kylän kanssa samaan jakokuntaan. Isojakokartta on vuodelta 1789. Isojaossa Korven liikamaille muodostettiin Leponenän tila. Talot ovat maarekisterissä numeroitu 1 Anttila ja 2 Leponenä. Leponenän rakennukset ja maat siirtyivät A. B. Walkiakosken omistukseen 1890-luvulla.

Leponenän entisen tilan paikka on Oriveden puolella, mutta Leponenästä vuonna 1912 lohkottu Näppilä Jämsän puolella.

Anttila

Korven kylän kantatila Anttila sijaitsee Hangasjärven rannalla. Tilalla alkuperäisessä asussa säilynyttä rakennuskantaa ovat aittarivi (ks. kuvagalleria), navetta ja riihi.

Anttilan tilakeskus näkyy kauas Hangasjärven ja Korventien välissä olevien peltojen yli.