This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kuusjärven kylä

Kuusjärvi ja samanniminen kantatila näkyy vasemmalla ylhäällä, alhaalla tilan entinen torppa Salmenmäki. Ilmakuva vuodelta 1990.Kuusjärven tila sijaitsee Kuusjärven rannalla, etelään viettävän rinteen laella metsän reunassa. Kuusijärven niitty ja haka on maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu perinnemaisema.

Riihirakennus sijaitsee pihapiirin laidalla rinteessä. Riihen seinähirressä on vuosiluku 1865. Etelärinteessä on säilytysaitta, joka on vuodelta 1802. Muuta tilalla säilynyttä vanhaa rakennuskantaa ovat savusauna ja hirsilato.

Kuusjärven eli Lahden talo toimi talvisin kievarina ja oli määrätty kyyditsemään varsinkin talvisaikana. Se mainitaan ensi kerran majatalona vuonna 1733. Kartta vuodelta 1876 on otsikoitu liikamaan erottamisesta Lahden talolle sekä tilusvaihdosta kruunin ja Kolhin talon, Kolhin kylässä, Kuoreveden kunnassa. Kuusjärven tilan torpista Raiskio ja Penttilä jäivät Kuoreveden puolelle. Muut torpat, eli Keskinen ja Lahdenperä lohkottiin Lahden tilasta vuonna 1926 ja Salmenmäki vuonna 1933.

Vanha tilakeskus sijaitsi lähempänä rantaa. Rakennuksia siirrettiin rinteen päälle 1800-luvun lopulla. Nykyisen asuinrakennuksen paikalla oli muorin pytinki ja sen vastapäätä vanha asuinrakennus ja pihapiirissä hirsinavetta. Vanhan asuinrakennuksen suuri pirtti ja aittarivi oli siirretty 1930-luvun perinnönjaossa. Vilja-aitta, jossa oli kaksi jyväaittaa, siirrettiin myös 1930-luvulla pois tilalta. Pajarakennus sijaitsi metsän reunassa ja rannassa oli venetalas.

Kuusjärven tilan aitta on poskellinen, otsallinen jalka-aitta. Pyöröhirsialustan päällä ovat korkeat palkit, joiden alareunaa on koristeltu veistämällä. Palkkien kannattamien "hiirilautojen", haljaspuolikkaiden varassa ovat varsinaiset lattiapalkit.