This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Pyhimykset

Katolisen keskiajan uskonnollisessa elämässä oli keskeistä pyhimysten palvonta. kullakin pyhimyksellä oli oma vaikutusalansa, niin että eri elämänalat ja ihmisryhmät saivat oman suojelijansa.
  • Pyhä Mikael (kuva alla vasemmalla) oli sielujen punnitsija ja saatanan voittaja, lasten suojelija.
  • Pyhä Gertrud turvasi matkustavaisia.
  • Kotimaisista pyhimyksistä erityisessä arvossa Pyhä Henrik, mutta myös Norjan Pyhä Olavi oli suosittu.
  • Pyhä Barbara (kuva alla oikealla) oli vuori- ja tykkimiesten sekä kellonvalajien suojelija.
Pyhä Mikael Medieval sculpture of St Barbara. Jämsä church museum