This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Puuseppä Aleksi (Ali) Nieminen

Ali syntyi 16.11.1894 Jämsässä, elää. Puoliso oli Anna. Avioliistosta 2 poikaa ja tyttö, elävät.

Ali kertoi, että hän oli Lindemanin nahkatehtaalla vakinainen työntekijä, kun v. 1924 Vitikkalan puunjalostustehdas aloitti toimintansa. Tällöin hänet siirrettiin nahkatehtaalta sinne harjoittelemaan puusepäksi.

Oltuaan Vitikkalan tehtaalla 4 vuotta, hän siirtyi puusepäksi Niilo Patisen verstaalle ja oli siellä vuosina 1928 - 34. Alin elämän viimeinen työpaikka oli J. A. Lindenin puusepänverstaassa yhtäjaksoisesti 24 vuotta vuoteen 1958 asti, jolloin hän siirtyi eläkkeelle 65-vuotiaana.

Ali oli monipuolinen ja osaava työntekijä. Puusepän töiden lisäksi hän oli myös huonekaluverhoilijana. Hänen luonteessaan oli ilmeisesti piilevää kiukkua, jonka hän hallitsi niin, että sopeutui hyvin työtovereittensa joukkoon.

Harrastuksia hänellä ei paljon ollut, mutta toimi kuitenkin menestyksellisesti pitkähkön aikaa työväentalossa iltama- ja muissa tilaisuuksissa järjestyksenpitomiehenä.

Ali puuhasi perheelleen 30-luvun lopulla omakotitalon ent. nahkatehtaan lähelle, jossa hän edelleenkin asuu, taloudenhoitajansa kanssa.

Mainitsen vielä tässä, että Alin Olli-poika harjoitteli puusepäksi sekä Patisella että Lindenillä. Sen jälkeen hän valmistui teknillisestä koulusta teknikoksi. Hän muutti v. 1945 vaiheilla Lahteen työnjohtajaksi erääseen huonekalutehtaaseen, ja on siellä edelleen.