This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kauno S. Kallio suunnitteli

Arkkitehti Kauno S. Kallio suunnitteli Jämsän kirkon kilpailuun kolme erilaista ehdotusta. Kaikki olivat ristikirkkoja ja jokaisessa oli mukana kupoli.

Lausunnossaan arkkitehdit Lindberg ja Borg pitivät Kallion ehdotusta C rakennustaiteellisesti muita vaihtoehtoja keskitetympänä ja jalostuneempana, tosin "vailla omaperäistä tuoreutta". Kirkkovaltuusto hyväksyi sisäkulmista viistotun ristikirkon yksimielisesti kesällä 1926.

Kuva: Jämsän seurakunnan arkisto
Kuva: Jämsän seurakunnan arkisto Kuva: Jämsän seurakunnan arkisto

Kallio oli valinnut rakennusmateriaaliksi punatiilen, joka rapattiin sisä- ja ulkopuolelta. Urakoitsijaksi valittiin rakennusmestari John Malmberg ja koristemaalaukset tilattiin taiteilija Urho Lehtiseltä. Kolmikko teki yhteistyötä jo edellisen kirkon korjaustöissä.

Kuva: Jämsän seurakunnan arkisto Kuva: Jämsän seurakunnan arkisto

Kirkkotilan ratkaisuja

Jotta alttarille olisi näköyhteys, pohjoinen ja eteläinen ristivarsi ovat hiukan lyhyemmät. Ne lyhenivät lisää 1990-luvun korjauksissa. Silloin lisättiin myös raidat kupolin ja ristivarsien tynnyriholveihin ja lehterit sivuristeihin.

Kirkon koristelu

Urho Lehtinen toteutti lehterikaiteen, saarnastuolin, suurten ikkunoiden ja kastekappelin ikkunasyvennyksen maalaukset. Kirkon kuorin medaljonkimaiset kipsiveistokset, evankelistojen symbolit, teki kuvanveistäjä Elias Ilkka. Niitä reunustavat pilasterit lisättiin korjauksissa 1990-luvulla.