This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
 Kirkkovuosi Jämsän kirkossa

Adventista ja Hoosiannasta alkava kirkkovuosi jakautuu kolmeen jaksoon: Joulujakso, Pääsiäisjakso ja Helluntaijakso. Jokaiseen liittyy erityinen näkökulma kristilliseen sanomaan.

Kirkkotilassa eri ajat ja niiden pyhät näkyvät alttarivaatteiden värityksessä ja kynttilöiden määrässä. Raamatun tekstit avaavat kunkin jakson sanomaa.
Kuva Seppo J. J. Sirkka / Eastpress  Kuva Seppo J. J. Sirkka / Eastpress
Kuva: Seppo J. J. Sirkka / Eastpress Lisäksi kirkkotila itsessään puhuttelee maalauksineen kunakin aikana. Jämsän kirkossa Urho Lehtisen maalaukset kastekappelissa kertovat Jeesuksen elämänvaiheista. Sieltä löytyvät niin joulu, loppiainen kuin ylösnousemuksen aamu pääsiäisenä.

Helluntain jälkeinen aika kesästä syystalveen puhuttelee arkea. Silloin keskeisiä aiheita kirkossa ovat Jeesuksen opetukset ja itse kunkin elämä kristittynä Pyhän Hengen johdatuksessa. Sitä ilmentää liturgisena värinä vihreä, Kuva: Seppo J. J. Sirkka / Eastpress
elämän, kasvun ja toivon väri. Jämsän
kirkossa penkit puhuttelevat vihreydellään!