This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Pihlaiston koulu

Kuva: S. Silén 2006
Pihlaiston ja Kavalan yhteinen kyläkoulu aloitti toimintansa vuonna 1924 Lepolan talosta vuokratuissa tiloissa. Koulu toimi Lepolassa yli vuosikymmenen ajan, kunnes Aleksi Sieväsen johdolla rakennettu Pihlaiston koulu valmistui uonna 1936. 

Hirsirunkoinen ja lautaverhottu suorakaiteen mutoinen koulurakennus edustaa kaunista maaseudun klassismia. Rakennuksen ulkoasussa on käytetty päätykolmioaiheita, pilastereita avokuisteja kannattamassa, kulmalautoja ja kauniita profiloituja kissanpenkkejä kannattamassa kulmalautaa kuten antiikin pylväät. Rakennus on maalattu perinteiseen tapaan punamullalla ja koristeaiheet on tuotu esiin valkoisella

Sotavuosien jälkeen koulun oppilasmäärä kasvoi, eikä vanhan koulun tilat enää riittäneet. Vanhan koulurakennuksen viereen rakennettiin toinen koulurakennus lisätiloiksi vain muutama vuosi ensimmäisen koulun valmistumisen jälkeen.

Uusi koulurakennus urakoitiin Aimo Virtasen johdolla. Myöhemmin Pihlaiston koululle siirtyivät myös lakkautettujen Ajostaipaleen ja kirkonkylän koulun oppilaat. Lakkauttaminen oli edessä siitä huolimatta myös Pihlaiston koululla vuonna 1993.

Vaikka pulpettien kannet eivät enää rakennuksissa pauku, on vanha koulu yhä aktiivisen kyläelämän keskus. Pihlaiston kyläyhdistyksen tiloina on koulu pysynyt aktiivisesti hoidettuna ja hyvässä kunnossa. Uudempi koulurakennus on yksityisessä asuinkäytössä.

Lisätietoa:
Pihlaiston kyläyhdistys ry

Kuva: S. Silén 2006