This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
9200 eKr. mannerjää vetäytynyt Jämsän seudulta

Viimeinen jääkausi päättyi n. 9600 eKr, jolloin alkoi nopea ja yhtäjaksoinen ilmaston lämpeneminen. Mannerjäätikön reuna oli tuolloin toisen Salpausselän kohdalla, Jämsästä 75 km etelään, Asikkalassa.

9200 eKr. mennessä mannerjää oli vetäytynyt Jämsän seudulta. Lyhyt ja tilapäinen kylmempi ajanjakso mannerjään sulamisvaiheessa oli aiheuttanut ns. Sisä-Suomen reunamuodostuman syntymisen mannerjään eteen. Muodostuma kulkee Kankaanpäästä Jämsän länsiosien ja Jämsänkosken pohjoisosien kautta Laukaaseen. Kyseessä on geologisesti samankaltainen, pysähtyneen mannerjäätikön reunan eteen syntynyt maaperän muodostuma, kuin etelämpänä sijaitsevat ja aiemmin syntyneet Salpausselät. Reunamuodostuma kulkee Jämsän seudulla Hallista Jämsänkoskelle ja Saakoskelle.

Hallin lentokentän alue ja Jämsänkosken keskustan lounaispuolella oleva laaja kangasalue ovat mannerjään reunan eteen kasautuneita, jäätikköjokien kerrostamia deltoja. Tuolloin Jämsän seutu oli suureksi osaksi Itämeren Yoldiamerivaiheen pinnan alla, vain korkeimpien mäkien laet muodostivat alueelle saaristoa. Tässä vaiheessa Suomessa ei vielä ollut asutusta. Lähin vakiintunut asutus etelässä oli Etelä-Viron ja Äänisjärven kaakkoisosan tasalla, pohjoisessa taas Ruijan rannikolla.
Maailmalla 9200 eKr.

Eurooppa
Viime jääkausi, ns. Veikseljääkausi, on päättynyt lopullisesti 9600 eKr. Keski- ja Pohjois-Euroopan aro ja tundra muuttuvat vähitellen metsäksi. Mammutit ovat hävinneet Euroopasta jääkauden lopulla. Jääkauden myötä paleoliittinen kivikausi on päättynyt ja mesoliittinen alkanut.

Lähi-Itä
Ilmaston muuttuessa suotuisammaksi kasvikunnan tuotteiden keräilyn osuus ravinnon hankinnassa lisääntyy, mikä seuraavan tuhannen vuoden kuluessa johtaa vähitellen maanviljelyyn.

Aasia
Japanissa valmistetaan maailman vanhimmat saviastiat Jomon kulttuurin piirissä.