This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Oksanen, Ville

1906 Jämsä - 1983

Liikealalla, aliupseerina, toimistotehtävissä, liikkeenharjoittajana.

Tuotanto

Uhrikevät. Kaksinäytöksinen näytelmä. Karisto, 1951.
Lossi. Yksinäytöksinen näytelmä. Karisto, 1960.