This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Paperimiehen perinnesanastoa

paperikoneen_telat.jpgUseimmille meistä tuttuja metsätöihin ja uittoon liittyviä sanoja ovat keksi ja roti. Proomu on tuttu alustyyppinä ja raanan ymmärrämme nosturiksi. Sen sijaan paperinvalmistukseen liittyvät perinnesanat kuten pontsi, sikunen, ritskupee, pukseeri ja malspiikki ovat oudompia nykykielessä.

Sanasto on koottu Yhteet Paperitehtaat OY:n aikana. Tutustu paperimiehen perinnesanastoon. Jos tiedossasi on uutta paperisanstoa, muita paperialalla perinteisesti käytettyjä sanoja tai eri merkitys luetteloissamme olevalle sanalle, ota yhteyttä Museo24:ään.

Sanasto on koottu Jämsänkosken tyäväenopiston Paperiperinne-piirin toimesta 1980-1990 lukujen vaihteessa FM Hannu Ahlstedtin johdolla.