This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Uusia oppilaitoksia kuntayhtymään

Ammattikoulutuksen vahvan puolestapuhujan Kaarlo Starckin aloitteesta käynnistyi kaupallinen koulutus Jämsänkoskella vuonna 1967. Alan koulutus liitettiin kuntayhtymään vuonna 1970 ja vuonna 1994 kauppaoppilaitos ja ammattioppilaitos yhdistettiin. Rehtori Antti Saine teki pitkän päivätyön kaupallisen koulutuksen johdossa ja laajemmaltikin kuntayhtymän kansainvälistymisen kehittämisessä.

Valtion omistama metsäalan koulutusyksikkö siirtyi Kurusta Jämsänkoskelle vuonna 1969. Valtion päätettyä keskitetysti luopua oppilaitoksistaan siirtyi metsäoppilaitos kuntayhtymän omistukseen vuonna 1996. Koulun johtajana toimi koko valtion omistuskauden metsänhoitaja Aku Hakanpää. Jämsänkosken metsäoppilaitoksella on merkittävä osuus maanlaajuisessa koneellisen puunkorjuun koulutuksessa. Lisäksi oppilaitos on hankkinut osaamisellaan keskeisen aseman kansainvälisessä, lähes kaikkiin maanosiin ulottuvassa metsäalan koulutusyhteistyössä.

Jämsän maatalous- ja puutarhaoppilaitos oli aloittanut monien kiistojen jälkeen toimintansa vuonna 1984. Rehtorina työskenteli Yrjö Määttä 16 vuotta. Vuotta aikaisemmin oli käynnistynyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alaisuudessa sairaanhoito-oppilaitoksen sivutoimipiste. Viisi vuotta myöhemmin sivutoimipiste itsenäistyi Jämsän terveydenhuolto-oppilaitokseksi. Ensimmäisenä rehtorina toimi Silja Miettinen.

Seudullisten neuvottelujen tuloksena maatalous- ja puutarhaoppilaitos sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitos liitettiin kuntayhtymään vuonna 1999. Seudullisesti pidettiin tärkeänä koulutuksen päätösvallan säilyttäminen alueella. Yhteistyön muina etuina nähtiin mm. toimintojen rationalisointimahdollisuudet, synergiaedut, tilojen ja henkilöstön yhteiskäyttö sekä taloudelliset säästöt.

Uudet koulutusalat toivat yhteiseen koulutuskuntayhtymään laajan tarjonnan. Jokainen toi mukanaan omat vahvat osaamisalueensa, jotka vähitellen hitsautuivat yhteistä kehitystä myötäileviksi. Toisaalta samanaikaiset ammattikorkeakouluratkaisut merkitsivät opistoasteen koulutuksen päättymistä ja henkilöstövähennyksiä.