This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jämsänjoen sillat

 Jämsän kirkkosilta, postikortti
Kirkkosilta

Sillat olivat avain sujuvaan liikenteeseen yli runsaiden vesistöjen. Jämsässä joki ylitettiin vanhastaan Seppolan sijasta pappilan kohdalla, Kirkkosiltaa pitkin. Tätä reittiä jo Pietari Brahen ja Elias Lönnrotinkin kerrotaan kulkeneen. Silta kuitenkin vaurioitui pahoin v.1924, kun kapteeni Ingelinin vetämä proomu tarttui siltaan vaurioittaen sitä pahoin. Lopullisesti silta romahti kahden vuoden päästä.
Jämsän kirkkosilta 1921 Jämsän kirkkosilta 1925
Seppolan silta

Jo paljon aiemmin Seppolan sillasta (1864) oli tullut maaliikenteen pääväylä. Puinen silta oli kuitenkin liian kovalla koetuksella liikenteen kasvaessa ja uhkasi hajota käyttäjien määrän vuoksi. Sen alituinen korjaaminen koettiin alueen taloissa, joille työ kuului, liian kovaksi taakaksi.

Seppolan vanhan puusillan tilalle saatiinkin moderni silta teräksestä. Valmistuessaan v. 1914 uusi silta oli Hämeen suurin terässilta. Kuvaavaa on, että senkin osat piti kuljettaa rautateitse Lahteen ja sieltä laivalla Jämsään. Teitä pitkin urakka ei olisi onnistunut. Sillassa oli kuitenkin yksi paha puute, se oli liian kapea autoliikenteelle, jota muutamien vuosien kuluttua alkoi ilmaantua Jämsänkin teille. Sillalle mahtui vain yksi auto kerrallaan.

Seppolan vanha puusilta 1910 Seppolan silta 1914
Seppolan silta
Seppolan rautasilta
Rautatiesilta

Toinen keskeinen terässilta, vaikkakaan ei maantiesilta, valmistui v.1951. Kyseessä oli Jämsänjoen ylittävä rautatiesilta, joka palvelee junia yhä tänäkin päivänä. Silta on 72 metriä pitkä.

Seppolan terässilta jäi historiaan vuonna 1987, kun silta uusittiin nykyiseen asuunsa. Sitä ennen maantieliikenne oli v. 1963 siirtynyt uudelle 4-tielle keskustan eteläpuolelle rakennettua siltaa myöten. Silta on sama, jota pitkin nykyisen valtatie 9:n liikenne tänäkin päivänä kulkee. Keskustan liikennevirtoja helpottamaan rakennettiin myös v. 1980 Vitikkalan silta, joka tunnetaan myös Saharannan siltana paikalla aiemmin sijainneen Vitikkalan sahan mukaan.