This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Haavisto

Haaviston kylä sijaitsee Jämsänkoskelta pohjoiseen Kankarisveden ja Sovijärven välisellä kannaksella.

Maanviljelyn ohella metsistä tuli tärkeä osa haavistolaisten elantoa Jämsänkosken paperiteollisuuden myötä. Leipää tarjosivat talvella metsätyöt, keväisin uitot. Kylällä on asunut myös taitavia käsityöläisiä.

Yhdistystoiminta on ollut Haavistossa vilkasta. Koulu oli pitkään kylän sosiaalinen keskus, kunnes 1950-luvun puolivälissä keskelle kylää rakennettiin Maamiesseuran talo.

Kuva: Anja Lampisen arkisto Kuva: Eero Eskolan arkisto Kuva: Juho Ala-Haaviston arkisto