This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Haaviston kylän juuret


Jämsän pitäjässä, Jämsänjoen latvavesillä oli 1500-luvulla kolme pientä kylää Vierelä, Tervala ja Haavisto. Näiden kylien muutamista taloista kasvoi vuosisatojen kuluessa yhteisö, jota on kutsuttu Haavistoksi.

Jämsänkosken kunta irrottautui Jämsästä vuonna 1926. Keskustaajaman ohella uuteen kuntaan liittyi myös Haaviston kylä.

Ilmakuva Haavistosta 2.7.1980, kuva Pauli Nevalainen, Jämsänkoski