This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Omavaraistalous

Kylän elämä perustui vuosisatojen ajan omavaraistaloudelle, joka nojautui pääosin metsään ja vesistöön. Vesistöistä saatiin kalaa. Metsästä tehtiin kaskea, josta saatiin viljaa. Metsä tarjosi myös riistaa, nahkaa ja turkiksia sekä rakennuspuita, halkoja ja muita tarvepuita. Paperiteollisuuden myötä metsä alkoi tuottaa tuloja 1800-luvun lopulta alkaen.

Kotieläimiäkin oli: lehmät antoivat maidon ja voin, lampaat villan. Hevosta tarvittiin vetojuhtana niin metsässä kuin pellollakin.

Kyntö