This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
JSA - Jämsän Seudun Ampujat ry

Seura on perustettu 14.5.1970 ja on Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) jäsenjärjestö. Tavoitteena on edistää ja kehittää luotilajien ampumaurheilua ja metsästysammuntaa sekä näihin läheisesti liittyvää toimintaa Jämsänjokilaaksossa. Seura jatkaa Jämsänkosken  Urheiluampujien ja Kaipolan ruudin toimintaa ja perinteitä. Toiminnan pääpaino on tarjota  harrastajille hyvät olosuhteet harjoitteluun.

Lisää toiminnasta: www.jamsanseudunampujat.fi