This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jämsänkosken pienviljelijäin yhdistys

Pientilallisten määrä kasvoi torpparivapautuksen myötä 1920-luvun alussa. Pienviljelijäyhdistyksiä syntyi lähinnä näiden entisten vuokramaiden viljelijöiden yhteisistä tarpeista. Haavistoon Pienviljelijäin yhdistys perustettiin kesäkuussa 1925.

Marraskuussa yhdistys otti nimekseen Sovijärven pienviljelijäin yhdistys. Seuraavana vuonna nimi vaihdettiin Jämsänkosken Haaviston pienviljelijäin yhdistykseksi ja sitä seuraavana Jämsänkosken pienviljelijäin yhdistykseksi, joka pysyi yhdistyksen nimenä.

Haavistossa toiminut pienviljelijäin yhdistys erosi aikalaisistaan siinä, että siihen liittyi varsin pian myös isompien tilojen viljelijöitä. Poikkeuksellista oli varmasti myös se, että yhdistys sai lahjoituksena lakkautetun nuorisoseuran varat.

Alkuvuodet yhdistys toimi vilkkaasti. Oppia haluttiin saada monista asioista ja kursseja järjestettiin runsaasti. Kurssien aiheet vaihtelivat vuosien varrella puutarhan hoidosta karjanhoitoon ja metsäasioista siipikarjaan. Yhdistys myös hankki jäsentensä käyttöön erilaisia koneita.

Rahaa kerättiin iltamilla. Pienviljelijäin yhdistys jatkoi myös nuorisoseuran aloittamaa juhannusjuhlaperinnettä.

Toiminta hiipui 1930-luvulla, sota-aikaan yhdistyksen toimintaa pidettiin "olosuhteiden puitteissa vireillä". Sodan jälkeen toiminta vilkastui muutamaksi vuodeksi. Yhdistys uinahti lopullisesti, kun Maamiesseura perustettiin vuonna 1953 tavallaan Pienviljelijäin yhdistyksen toiminnan jatkajaksi.