This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Yhdistystoimintaa

Haaviston kylän sosiaaliseen elämän ytimessä on ollut vilkas yhdistystoiminta. Yhdistyksiä perustettiin 1900-luvun alkupuolella kansanvalistuksen hengessä, tavoitteena oli kohentaa ihmisten tietoja ja taitoja. Haavistossa Työväenyhdistys, Nuorisoseura, Pienviljelijäin yhdistys ja VPK kuuluvat tähän aikakauteen.

Yhdistystoiminnan toinen aalto käynnistyi sotien jälkeen, jolloin jälleen oli tarve kokoontua ja oppia uutta. Kylälle perustettiin Martta-yhdistys, Maamiesseura ja Maatalousnaiset sekä urheiluseura Haaviston Haukat.

Teksti
Anne Mari Rautiainen

Kuva: Juho Ala-Haaviston arkisto