This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Haaviston Hiipijät

Kuva: Erkki Lampisen arkistoMetsästysseura Haaviston Hiipijät perustettiin 13.12.1959. Ison riistan metsästystunnelmiin päästiin vuonna 1962, jolloin saatiin ensimmäinen hirvenkaatolupa. Ajo johtikin tulokseen heti aloituspäivänä.

Hirvikanta ei 60-luvulla ollut läheskään nykyisenlainen. Kaatolupia myönnettiin harvakseltaan. Vuosikymmenen lopulla tuli kiire kannan supistamiseen: vuonna 1977 saatiin jo kuusi aikuisen ja kolme vasan kaatolupaa. Vuosien 1962 - 2005 välisenä aikana on kaadettu 199 aikuista hirveä ja 185 vasaa.
Kuva: Mikko Korhosen arkisto
Hirvipeijaisista on tullut Hiipijöiden jokasyksyinen, odotettu juhlatapahtuma. Ensimmäiset peijaiset pidettiin Alasen pirtissä, sen jälkeen usein Rongon pirtissä. Nykyään ne järjestetään Maamiesseuran talolla.

Arkisempaa seuratoimintaa on ollut riistanhoito. Nykyään puheenaiheena ovat aiemmin harvinaiset havainnot susista, karhuista ja ilveksistä.