This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Toiminta laajenee Kuhmoisiin

 Vuoden1967 keväällä Jämsän naapurikunnassa Kuhmoisissa virisi suunnitelmia opistotoiminnan aloittamisesta, ja kunnanhallitus asetti asiaa valmistelemaan toimikunnan. Se päätyi esittämään yhteistyötä Jämsän työväenopiston kanssa. Kuhmoisten kunnanvaltuustossa opistotoiminnan aloittaminen oli esillä 16. marraskuuta 1967. Valtuusto oli yksimielinen opistotyön tarpeellisuudesta kunnassa, vaikka toiminnan aloittamisen ajankohta ja raha-asiat puhututtivatkin päättäjiä. Jämsän puolella työväenopiston laajennushanke eteni Kuhmoisten kunnan aloitteen vuoksi, ja johtokunnan päätöksellä tammikuussa 1968 oppilaitoksen toimialue ulotettiin Kuhmoisten kuntaan 1. syyskuuta 1968 alkaen. Kouluhallitukselta oli pyydettävä asian vaatimia muutoksia opiston toiminnan perusasiakirjoihin - ja olipa tarpeen vielä Opetusministeriön vahvistuskin, koska kuntien välinen yhteistyö oli alkamassa yli tuolloisen lääninrajan.

Kuhmoisten toiminta alkoi Kuhmolassa 1968Tapahtumat etenivät nopeasti. Jämsän ja Kuhmoisten välinen sopimus kustannusten jaosta saatiin aikaan kesällä 1968, ja vuoden kääntyessä syksyyn pidettiin 10. syyskuuta illalla kello 19 alkaen Kuhmoisten kunnantalon valtuustosalissa Jämsän työväenopiston Kuhmoisten osaston avajais-, ilmoittautumis- ja tiedotustilaisuus. Sali täyttyi innokkaista kuhmoislaisista, ja noin sata henkilöä ilmoittautui heti opiskelijoiksi.

Kuhmoisten osasto tarjosi ensimmäisenä syksynä seitsemän opintopiirin valintamahdollisuudet: englannin kielen alkeis- ja jatkokurssin, konekirjoitusta, asioimiskirjoitusta, pukuompelua, maatalouskirjanpitoa ja keskustelukerhoa. Kevätlukukaudella 1969 Kuhmoisten ohjelmaan saatiin vielä ruotsin kieli, taidekerho ja liikuntapiiri.

Opiskelijoita Kuhmoisten osastoon ilmoittautui ensimmäisenä lukuvuonna 194 henkilöä. Sittemmin opiskelijamäärän kasvu oli melkoista: 1980-luvun puolivälissä Kuhmoisten opiskelijamäärä oli yli 700 henkilöä, jotka hyödynsivät opiston kielipiirejä, yhteiskunnallista opetusta, musiikkia, taideaineita ja käsityöaineita.

Kuhmoisten kevätnäyttely 1976 Kuhmoisten kevätnäyttely 1976