This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Työväenopistohistoriaa

Suomen ensimmäinen työväenopisto aloitti toimintansa Tampereella 1800-luvun viimeisenä vuonna. Siellä hankkeessa puuhasi aloitteentekijänä Suomalainen Klubi, jonka ilmeinen tarkoitus oli opintomahdollisuuksia tarjoamalla vieraannuttaa työväestö sosialistisista aatteista. Asia eteni, ja Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 7. huhtikuuta 1898 perustaa kunnallisen työväenopiston, jonka tehtäväksi määriteltiin tiedon ja valistuksen halun sekä isänmaallisen ja kansallisen mielen herättäminen erityisesti työväestön keskuudessa. Opiston ensimmäinen lukukausi alkoi tammikuussa 1899.

Jämsässä aikuisille tarkoitettuja opintotilaisuuksia järjesti muun muassa työväenyhdistys - kuten monin paikoin muuallakin tapahtui. Viime sotien jälkeen alkoi uudenlaisen yhteiskunnan rakentaminen, jolloin vuosikaudet poikkeusoloissa eläneet ihmiset tunsivat rauhan töitä aloittaessaan voimakasta tarvetta opiskeluun ja sivistykseen. Lisäksi paikallinen Suomi - Neuvostoliitto-seura järjesti Jämsässä vuoden 1945 syksyllä hyvän menestyksen saaneet kielikurssit, millä lienee myös osuutensa koulutusajattelun kehittymisessä seudulla.

Teksti
Pertti Gylldén

Kuvat
Jämsän työväenopiston kokoelma