This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Johtokuntatyö loppuu, opisto jatkaa

Johtokunnan viimeinen kokous 21.11.1992Työväenopistolla oli poliittisesti valittu johtokunta tekemässä päätöksiä 46 vuotta ennen kuin se hallinnollisissa myllerryksissä lakkautettiin. Viimeinen johtokunta piti vihonviimeisen kokouksensa 21. marraskuuta 1992. Tähän historialliseen tilaisuuteen osallistuivat Tapio Hakonen, Marjatta Luomanperä (puheenjohtaja), Mirjaliisa Nuuttila, Viljo Raivonen ja Timo Rasi sekä sihteerinä rehtori Vuokko Olkkonen.

Opistotyö kuitenkin jatkui sivistyslautakunnan alaisuudessa. Työväenopistossa saattoi suorittaa peruskoulun ja lukion. Monipuolinen kielten opetustarjonta ja valtakunnallisten kielitutkintojen suorittamismahdollisuudet ovat valmistaneet Jämsän seudun asukkaita kohtaamaan vieraita kulttuureita ja ottamaan vastaan muualta tulevia ihmisiä. Taideaineissa ja musiikissa kehittyminen on ollut mahdollista työväenopiston kautta. Käden taitojen osaaminen kuuluu sekin ihmisenä kasvamisen kokonaisuuteen.

Jämsän työväenopisto on 60:n vuoden ikään tullessaan kehittynyt elinikäisen oppimisen paikaksi, jonka tarjoamat opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet vaikuttavat seudun asumisviihtyvyyteen ja vetovoimaisuuteen - sekä ovat osaltaan toteuttamassa Jämsän kaupungin tavoitteita kehittyä uudenaikaisena metsäteollisuuden, matkailun ja virkistyksen kaupunkina. Heikki Ekman, Johan Tavisalmi ja Aleksi Lehtonen eivät varmaan osanneet kuvitellakaan tällaisia ulottuvuuksia, kun he jättivät 24. helmikuuta 1946 Jämsän kunnanvaltuuston puheenjohtajalle osoitetun hakemuksen työväenopiston perustamisesta paikkakunnalle.