This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Päätoimiset opettajat tulevat

Vuokko Olkkosen aikakaudella Jämsän työväenopisto alkoi saada yhä enemmän kaupunkimaisen oppilaitoksen piirteitä: kielten opetus laajeni useisiin tasoryhmiin ja harvinaisempia kieliä tuli mukaan. Taideaineiden tarjonta monipuolistui, ja lapsille tarkoitettu taiteen perusopetus pantiin alulle lukuvuonna 1993 - 94. Opiskelijamäärä ylitti 2 500:n rajan 1980-luvun puolimaissa.

Kielistudio-opetus alkoi 1980Pedagogiseen kehittämiseen liittyi ensimmäisten päätoimisten opettajien saaminen. Ensimmäisenä opettajan viran otti syksyllä 1982 vastaan tekstiilikäsityön opettaja Leena Leppälä, jonka työtä tuli jatkamaan vuonna 1988 Leena Marttila (nykyisin Ylä-Mella). Päätoimisen kielten opettajan työväenopisto sai vuonna 1984, jolloin Tuula Sulin aloitti työnsä. Syksyllä 1990 aloittivat päätyönsä opistolla musiikinopettaja Pekka Lumio sekä yhteiskunnallisten aineiden opettaja Pertti Gylldén.

Lukuvuosiohjelmaan sisältyi yhä enemmän lyhytkursseja. Opintopiirit pantiin maksullisiksi ja opiskelijoita ryhdyttiin kutsumaan asiakkaiksi. Samalla tulivat jostain salaperäisestä mustasta aukosta arvot, strategiat, visiot ja missiot, suunnitelmakaudet, toiminta-ajatukset, toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet, osaamistasot, henkilörekisteri- ja tietojärjestelmäselosteet, arkistonmuodostamissuunnitelmat sekä uhat ja mahdollisuudet, markkinointi, arviointi ja laatu.