This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kyttälänmäki

Työväestön määrä oli lisääntynyt 1920-luvulla Jämsänkosken tehtaiden tultua Yhtyneiden omistukseen. Asuntopula oli suuri, niinpä Jämsänkosken ensimmäinen omakotialue alkoi rakentua Kyttälänmäkeen. Lavaojan takaisen alueen omisti maanviljelijä Väinö Mella joka vuokrasi sieltä tontteja. Vuokran sai maksaa rahalla tai tekemällä työtä Mellan tilalla.

Tonttien koko ja muoto vaihtelivat mäkisen maan mukaan. Rakennukset tehtiin hyvin vapaamuotoisesti, rakennuspiirustuksilla tai ilman. Rakennusmateriaalitkin saattoivat olla kierrätettyjä. Muistitiedon mukaan ensimmäinen talonrakentaja oli Venneri Nyström. Kyttälänmäkeen syntyi 1920-1930-luvulla Jämsänkosken "Pispala". Alue on säilyttänyt ominaispiirteensä näihin päiviin saakka vaikka vanhoja rakennuksia on purettu ja uusia rakennettu.

38Kytt__l__nm__ki2_1970_luvulla_JPG