This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jämsänkosken Koivutie


Koivutie_2.2007.JPG

Koivutien rakennukset syntyivät pääosin 1940- ja 1950-luvuilla. Kadun pohjoispäässä sijaitsevat entinen kunnanlääkärin asuinrakennus ja entinen terveystalo, nykyinen taidetalo Pöllölä, ovat 1940-luvulta. Yhtyneiden Jämsänkosken tehtaiden työsuhdeasunnoiksi valmistuneet Roukko kerrostalot kadun länsipuolella, ovat 1950-luvun lamellikerrostaloja.

1960-luku.jpgAsuinkerrostalojen ja Kenraalintien risteyksen jälkeen on liikerakennusten rivistö. Koivutien varrella sijaitsi myös vanha torinpaikka. Kadun itäpuolelle on 1950-luvulla valmistuneet KOP:n ja Säästöpankin entiset liikerakennukset sekä E-liikeketjun toimitila 1960-luvulta. Länsipuolella ovat vuonna 1946 valmistunut linja-autoasema ja Pönttö.