This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Ehjiä rakennuskokonaisuuksia

Jokilaaksosta on vuosikymmenien kuluessa purettu rakennuksia siinä määrin että monet kokonaisuudet ovat hajonneet; niistä on saattanut jäädä jäljelle vain yksi rakennus. Jämsän keskustan alueella sijaitsi useita maatilojen pihapiirejä talousrakennuksineen, mutta ne ovat kaikki hävinneet. Jäljelle on jäänyt vain muutamia päärakennuksia, kuten esim. Vitikkalan kartano.

Tähän osioon on valittu viisi rakennettua ympäristöä jotka rakennuksiltaan tai rakentamisajaltaan muodostavat selkeän alueellisen kokonaisuuden; Patalan- ja Rekolankosken ympäristöt, Oinaalan omakotialue, Kyttälänmäki sekä Jämsänkosken Koivutie.

PICT1039.JPG