This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Suomalaiset paikannimiaineistot

Jämsässä ja Jämsänkoskella on tuhansia paikannimiä. Peruskarttoihin niistä on merkitty suurin osa, yhteensä yli 5000 nimeä. Maanmittauslaitoksen Kansalaisen karttapaikka -verkkopalvelussa voi selailla karttoja ja tehdä paikannimihakuja.

Myös Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Nimiarkistossa on runsaasti nimitietoja. Jämsän seudulla on liikkunut vuosikymmenten mittaan useita nimestäjiä, muiden muassa professori Terho Itkonen. Nimiarkiston kokoelmat ovat suurimmalta osaltaan perinteisessä lippumuodossa. Usein lippuun on kirjattu lähinnä paikannimi, paikan sijainti sekä mahdollisesti taivutustapa ja käyttöesimerkki, mutta toisinaan on annettu tietoja myös nimen alkuperästä, kuten esimerkiksi Jämsän nimilipuissa Aittokangas (3 lippua), Arraniemi, Hiidenmäki (6 lippua), Juostenpaskattu, Jämsä (10 lippua), Kontuvuori, Kuninkaanniemi, Majasaari, Patajoki ja Ruotsinoja (2 lippua). [lippujen kuvat liitteiksi]

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen aineistopalvelu Kainossa on käytettävissä paikannimikartasto, johon on valittu 234 keskeistä suomalaista paikannimielementtiä. Nimiesiintymiä sähköisessä kartastossa on yhteensä 91 802.