This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jämsän seudun paikannimien määrät

Paikannimirekisterissä on Jämsän nimiä yhteensä 3772 ja Jämsänkosken nimiä 1402. Tässä 5174 nimen joukossa on 2832 eri nimeä. Varsinkin tiloilla on samoja nimiä. Esimerkiksi Mäkelä on Jämsässä parinkymmenen talon nimenä. Toisaalta monet nimet ovat aivan ainutkertaisia.

Kaikki Jämsän seudun nimetNimet ovat levittäytyneet melko tasaisesti, kuten kaikki Jämsän seudun nimet sisältävästä kartasta voi havaita. Tiedot vastaavat vuoden 2005 tilannetta, joten vuonna 2007 Jämsään liitetyn Längelmäen osan nimet puuttuvat. Jämsän nimitiheys on edellä mainittujen lukujen perusteella 3,18 nimeä/km2 ja Jämsänkosken nimitiheys 3,12 nimeä/km2. Koko Suomessa karttanimistä laskettu nimitiheys on hieman pienempi, noin 2,38 nimeä/km2. Todellinen Suomen nimitiheys on kuitenkin suurempi, ehkä jopa 6 - 7 nimeä/km2, sillä peruskartoista puuttuu pienimpien paikkojen, kuten pienten viljelysten, ja taajamien nimistöä.

Kylien ja kulmakuntien nimetJämsän ja Jämsänkosken nimistä noin kolmannes on talonnimiä. Asutusnimet kuuluvat kulttuurinimien ryhmään. Paljon on myös maasto- ja vesistönimiä, erityisesti kohoumannimiä, soiden nimiä ja vakavesien tai niiden osien nimiä. Monet luonnonpaikkojen nimistä on annettu vähäisille paikoille, joten luontonimen määrä kasvaa suureksi suhteessa esimerkiksi kylien ja kulmakuntien nimiin, vaikka niitäkin Jämsän seudulla on puolitoistasataa. Eri nimiryhmien suhteelliset osuudet ovat Jämsässä ja Jämsänkoskella suunnilleen samanlaiset kuin Suomessa keskimäärin, kuten alla olevasta taulukosta näkyy. (Tarkemmat paikkakuntakohtaiset määrät näet, kun avaat artikkelin Nimet paikan lajin mukaan.)

Taulukko 1.
Jämsän ja Jämsänkosken nimien määrät. (Aineisto: Paikannimirekisteri, 2005.)
Jämsän ja Jämsänkosken nimien määrät. (Aineisto: Paikannimirekisteri, 2005.)