This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Liite
Jämsän ja Jämsänkosken nimet paikan lajin mukaan

Taulukko 1.
Jämsän nimet nimiryhmien ja paikan lajin mukaan. (Aineisto: Paikannimirekisteri 2005.)

Jämsä: Nimet paikan lajin mukaan


Taulukko 1.
Jämsän nimet nimiryhmien ja paikan lajin mukaan. (Aineisto: Paikannimirekisteri 2005.)

Jämsänkoski: Nimet paikan lajin mukaan