This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jämsän ja Jämsänkosken paikannimet

Sanotaan, että paikannimet ovat paikan muisti. Paikannimiä syntyy ja kuolee kaiken aikaa. Osa nimistä jää eloon. Varsinkin sellaiset nimet säilyvät, joiden tarkoittamat paikat ovat pysyviä ja tärkeitä.

Läpinäkyvien nimien alkuperä usein helppo tulkita. Järvenpää-niminen talo sijaitsee järven päässä, ja Isosuo-nimen on saanut suuri suo - ja ehkä nimi on periytynyt myös suosta muokatulle niitylle.

Monet paikannimet ovat nykykielenkäyttäjän kannalta vaikeasti tulkittavia. Usein nimen alkuperä on kuitenkin selvitettävissä nimistöntutkimuksen keinoin. Esimerkiksi nimien vertailu, murteiden tuntemus, kielihistoriallinen tieto ja vanhojen asiakirjojen nimistö auttavat tulkinnoissa, mutta aina alkuperää ei saada selville. Täysin hämärtyneet nimet ovat usein merkittävien paikkojen nimiä ja vanhinta hyvin kaukaa menneisyydestä periytyvää nimikerrostumaa, esimerkiksi suurten vesistöjen nimiä.

Jämsässä ja Jämsänkoskella on yli 5000 peruskartoissa esiintyvää paikannimeä. Lisäksi on koko joukko karttoihin päätymättömiä nimiä. Seuraavat pikku tekstit esittelevät Jämsän ja Jämsänkosken nimistöä Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin perusteella. Paikannimirekisteri sisältää tiedot kaikista peruskartoissa esiintyvistä nimistä. Esittely perustuu vuoden 2005 tilanteeseen.

Teksti
Toni Suutari