This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jämsän seudun yleisimmät nimet

yleisia_nimia.jpgYleisimmät Jämsän ja Jämsänkosken paikannimet ovat suhteellisen nuoria -la tai -lä johtimella muodostettuja tilannimiä, kuten Mäkelä, Rajala ja Rantala. Samannimiset tilat voivat sijaita melko lähekkäin, kuten oheisesta kartasta nähdään. Yleinen on myös talonnimi Järvenpää. Luontonimistä useimmin esiintyvät Isosuo ja Myllyoja. Jälkimmäinen esiintyy kerran myös talonnimenä: talo on siis saanut nimensä ojan mukaan. Keskinen on puolestaan Paikannimirekisterin aineiston mukaan Jämsässä ja Jämsänkoskella seitsemän talon nimenä, yhden kylän nimenä, kahden vakaveden nimenä ja yhden saaren nimenä. Vakavedellä tarkoitetaan järveä, lampea tai muuta virtaamatonta vedenkokoumaa. Näidenkin nimen levikki on nähtävissä kartasta.

Taulukko 2.
Jämsän ja Jämsänkosken yleisimmät paikannimet. (Aineisto: Paikannimirekisteri, 2005.)

Jämsän ja Jämsänkosken yleisimmät paikannimet. (Aineisto: Paikannimirekisteri, 2005.)

Asutusnimet -la ja -läMyös Suomen yleisimmät nimet ovat -la ja -lä -asutusnimiä. Taulukossa ovat kaikki nimet, joita on Paikannimirekisterissä yli 1000. Yhteensä Paikannimirekisterissä on 803 578 nimeä, joista suomenkielisiä on 720 133, ruotsinkielisiä 74 793 sekä inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisiä 8652. Monet Suomen yleisimmistä nimistä kuuluvat yleisimpien joukkoon myös Jämsässä ja Jämsänkoskella.

Taulukko 3.
Suomen yleisimmät paikannimet sekä niiden esiintyminen Jämsässä ja Jämsänkoskella. (Aineisto: Paikannimirekisteri, 2005.)

Suomen yleisimmät paikannimet sekä niiden esiintyminen Jämsässä ja Jämsänkoskella. (Aineisto: Paikannimirekisteri, 2005.)