This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Puusepänliike Pentti Perälä

Jämsän Olkkolassa Pentti Perälän isä Heikki Perälä perusti tämän liikkeen v. 1954, joka toimi ensimmäisen vuoden nimellä Puusepänliike Perälä ja Piili. Sen jälkeen Heikki Perälä hoiti liikettä yksin vuosina 1955 - 66. Heikki hoiti liiketta vuodet 1967 - 76 veljensä kanssa, jonka kuoltua Pentti Perälä on jatkanut yrityksen toimintaa yksin. Vuonna 1978 tuli kuluneeksi liikkeen perustamisesta 25 vuotta.

Vuonna 1978 Pentti Perälän liike on rakennuttanut Olkkolaan uuden höyläämön ja puusepänverstaan. Kuivaamo ja kattilahuone mukaan lukien valmistui lämmintä tilaa kaikkiaan 450 neliömetriä ja kylmää tilaa 100 neliötä.

Lämpökeskuksen polttoaineena käytetään uudella verstaalla kutterinpurua. Polttoaineen saanti on omavaraista ja järjestelmä tehokas. Kaupunki tarjosi Pentti Perälälle teollisuustonttia Jämsän keskustasta, mutta hän halusi pysyä vanhalla paikalla Olkkolassa, mistä kaupunki vuokrasikin tontin Perälälle.

Puutavaraa höylätään ja ovi- ja ikkunateollisuutta jatketaan. Ovien ja ikkunoitten kysyntää on. Valtiovalta on kiinnittänyt huomiota asuntojen peruskorjauksiin ja niitä tehdään nyt paljon. Tämä yritys on Pentti Perälän yhden miehen yrityksensä ilman yhtiömuotoa ja se työllistää kuusi tai seitsemän henkilöä, määrittelee Pentti Perälä, ja vielä lopuksi hän huomauttaa, että tämän liikkeen toiminta-aikana koneistuminen on mullistanut myös puuseppäteollisuuden niin, että Jämsän seudulla puusepänliikkeitä on nyt enää vain kaksi.

Olen poiminut edellä olevat tiedot Pentti Perälän antamasta haastattelua koskevasta kirjoituksesta lehdestä Yrittävä Jämsä.